Eğitim Şart ! 6331 sayılı İş Kanunu Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06 Haziran 2014 admin  
Kategori: Vitrin

15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Yasalar karşısında zor durumda kalmamanız ve Şirketiniz bünyesinde İş sağlığı ve güvenliği Kültürünü oluşturabilmeniz için bizim tecrübemizi şirketimiz aracılığı ile sizinle paylaşmak istiyoruz.

Bu destekten yararlanmak,Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık  alanında ihtiyaç hissedebileceğiniz Eğitim;sistem ve yöntemler konusunda bizi ararsanız seviniriz

Bazı Eğitimlerimiz;

  • İş Güvenliği Bilinçlendirme eğitimi
  • Acil Durum 1 (Yangın, Tahliye)
  • Göz, Kulak sağlığı
  • Solunum Sağlığı
  • Kişisel koruyucu  ekipmanlar
  • Kimyasallar İs Güvenliği
  • Kaza Analiz Raporlama
  • Elektrik is güvenliği (temel)
  • Kilit Takma/Uyarı Asma
  • İs Güvenliği Analizi (JSA)