Eğitim Şart ! 6331 sayılı İş Kanunu Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06 Haziran 2014 admin  
Kategori: Vitrin

15 Mayıs 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28648

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

MADDE 6 (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

(2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

(5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Yasalar karşısında zor durumda kalmamanız ve Şirketiniz bünyesinde İş sağlığı ve güvenliği Kültürünü oluşturabilmeniz için bizim tecrübemizi şirketimiz aracılığı ile sizinle paylaşmak istiyoruz.

Bu destekten yararlanmak,Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık  alanında ihtiyaç hissedebileceğiniz Eğitim;sistem ve yöntemler konusunda bizi ararsanız seviniriz

Bazı Eğitimlerimiz;

  • İş Güvenliği Bilinçlendirme eğitimi
  • Acil Durum 1 (Yangın, Tahliye)
  • Göz, Kulak sağlığı
  • Solunum Sağlığı
  • Kişisel koruyucu  ekipmanlar
  • Kimyasallar İs Güvenliği
  • Kaza Analiz Raporlama
  • Elektrik is güvenliği (temel)
  • Kilit Takma/Uyarı Asma
  • İs Güvenliği Analizi (JSA)

ISIG KOORDİNATÖR EĞİTİMİ

10 Nisan 2009 admin  
Kategori: Eğitim, ISG Eğitimlerimiz

İŞ GÜVENLİĞİ  KOORDİNATÖR  EĞİTİMİ

Kurs hakkında

Bu eğitim işyerlerine özel planlanıp işyeri ihtiyaçlarına göre verilen bir paket programdır.Ağırlıklı olarak müteahhit firma çalıştıran işyerleri müteahhiti ile aynı dili konuşması açısından önem taşımaktadır.
Kurs süresi : 5 iş günü (09:00-17:00 saatleri arası) olup kursa
Katılım %100 olmalıdır.
Katılımcı profili :Mühendis,teknik personel
Kurs materyalleri : Eğitim notu tarafımızdan sağlanacak olup
kurs süresince öğle yemeği ve kahve molalarında ikramlar olacaktır.
Eğitim yeri : (Kursiyer sayısına göre belirlenir)
Eğitim sonunda yapılacak olan sınavdan 100 üzerinden 80 puan alan
Kursiyerlere  başarı belgesi verilecektir.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

Genel iş güvenliği bilgilendirme
Endüstriyel sağlık ve güvenlik temel prensipler
Temel iş güvenliği kuralları
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Kimyasallarla güvenli çalışma
İşitmenin korunması
Solunum koruma
El Aletleri ile güvenli çalışma
Göz koruma
İş yerinde karşılaşılabilecek riskler
Temel elektrik güvenliği
Risk belirleme
İş güvenliği analizi (JSA)
Davranış takip sistemi (BOS)
Geri bilgi verme sistemi (OFS)
Yüksekte Güvenli çalışma kuralları
Kapalı yerde çalışma kuralları
Kimyasal takip sistem eğitimi
Kişisel koruyucu ekipman seçimi
Kaza raporlama ve çok sebepli araştırma
Zararlı enerjinin izolasyonu (kilit takma çıkartma LO/TO)
Kontrol periyodları oluşturma ve takip
Local Değişiklik sistemi
Yangın acil Durum tahliye
Depremden korunma

İşyerinizde olan ihtiyaçlarınız için bizi arayabilirsiniz.

Muhsin MORALI

Hedef “0″ kaza

04 Nisan 2009 admin  
Kategori: Danışmanlık, Dokümantasyon


jjust

İş Güvenliği çalışmalarında çalışanların sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla “0″ kaza hedeflenmektedir.

Bunun için yapılan çalışmalarda  planların gerçekçi olma zorunluluğu vardır.

Bizler yaptığımız çalışmalarda size izlemeniz gereken yolu gösteriyor ve sizinle birlikte neler yapabilecğimizi planlıyoruz.Kazasız çalışma için önem arzeden planlamanın değerini aylık takiplerde görebiliyoruz.

Gelin sizin şirketiniz içinde çok zor olmayan Güvenli Çalışma Prosedürlerinizi oluşturalım.